Personvern

Me er opptatt av å beskytte dine personopplysningar og vil til ein kvar tid behandle informasjonen din med respekt. Når du bruker vår nettside eller bruker tenestene våre skal du kjenne deg trygg og ivaretatt.

Kirovoss.no og våre tenester eiges og driftast av Kiropraktoren AS, org. 989 177 222, Vangsgata 25, 5702 Voss.

 

Om personopplysningar og regelverket

Personopplysningar er informasjon som kan knytast til ein identifiserbar enkeltperson. Dette kan være namn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.

Kiropraktoren AS er ansvarleg for at informasjonen din vert behandla i samsvar med Noregs lovar. Datatilsynet fører tilsyn slik at loven vert overhalde.

Me er pålagd å oppbevare naudsynt informasjon for rekneskapsføring og journal. Historikken rundt dine tidlegare kjøp av tenester og journalpliktig informasjon hjå oss kan difor ikkje slettast. All annan informasjon knytt til deg har du rett til innsyn og krav på å få sletta dersom du ynskjer det. Me har rutinar for at dette skal skje i trå med gjeldande regelverk.

 

Dine helseopplysningar

Me er autoriserte helsepersonell av Helsedirektoratet og me fylgjer Helsepersonellovene.

Det er strenge krav for å ivareta personvern og informasjonssikkerheit ved behandling av helseopplysningar. Kiropraktoren AS arbeidar heile tida for å fylle desse krava, og behandlar helseopplysningane til våre pasientar på ein god og sikker måte.

Alle journalar, inkl. fødselsnummer og personalia, vert oppbevart kryptert i journalsystemet ProMed.

Har du spørsmål om informasjon i din journal, ver venleg og ta kontakt på telefon 56510080 .

 

Vår handtering av ditt betalingskort

Kortnummer oppbevarast ikkje ut over det som er naudsynt for å sikre effektiv handtering av eventuelle problem med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Me nyttar Nets som betalingsleverander i klinikken.

 

Deling av opplysningar til tredjepart

Opplysningane dine vil aldri verta delt med uvedkommande. Me deler berre informasjon dersom det er naudsynt for å gje tilstrekkeleg helsehjelp. Dette kan blant anna være tilvising til sjukehus, NAV (sjukmelding), HELFO (trygdeoppgjer) eller din fastlege.

 

Du kan unngå cookies (informasjonskapslar)

Om du ynskjer å unngå cookies, kan du deaktiverar bruken av desse i din nettlesar. Les her for å lære meier om korleis du deaktiverar desse: https://www.wikihow.com/Disable-Cookies

Du kan og slette alle cookies i nettlesaren manuelt.

 

Administrering av personopplysningar

Du har rett til innsyn i kva for personopplysningar me har lagra om deg og til å bestemme korleis me skal bruke desse.

Dersom du oppdagar feil i opplysningane om deg, kan du endre dette ved å ta kontakt med oss.

Har du spørsmål om dine personopplysningar kan du ta kontakt med oss på Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

NB! Ikkje dine helseopplysningar.

 

Endring av personvernerklæring

Me vil med jamne mellomrom kunne oppdatere eller endra personvernerklæringa. Ved større endringar vert du informert om dette.

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om Kiropraktoren AS si personvernerklæring eller om bruk av personopplysningar, ta kontakt med oss på Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den..

Spørsmål ang din journal må rettast til oss på telefon 56510080

 

 

Massasje

 

  

Massasje er forebyggende, behandlende og rehabiliterende muskelarbeid.beoring
Massasjebehandling er hovedsakelig trykk og tøyninger på kroppens myk-deler som hud, bindevev, muskler og blodkar.

 

Massasje er en av de mest populære behandlingsformen i Norge. Per i dag er det over 250 ulike massasjeteknikker.

Massasje fremmer generell helse og velvære samt kan reduserer muskelspenninger.

Ulike strekke-, tøye- og bløtvevsteknikker utøves for å redusere muskelknuter, anspenthet, stress og tretthet i muskulaturen samt stimulere blod- og lymfesirkulasjonen. Massasje fremmer også rekreasjon.


  

Enkelte ønsker å kombinere massasje med kiropraktikktisk behandling.

 

 

For meir informasjon sjå Massør Siv sin heimeside.

 

 

 

logo png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gåvekort

 

Skal du kjøpa ein gåve til nokon som "har alt"? 

 

Me sel gåvekort som gjeld behandling hjå kiropraktor, fysioterapeut eller massasjeterapeut.

 

Kom innom kontoret vårt i Vangsgata 25 om du vil kjøpe ei gåve som gjer godt for kroppen. 

 

 

kiro fysio massasje

Hjå oss treff du

kb liten

 

 

 

Kolbjørn Sæten, kiropraktor

Kolbjørn er utdanna kiropraktor frå Palmer College of  Chiropractic, USA. I tillegg har han idretts- pedagogutdanning og har jobba i fleire år med dette. Han er oppteken av helse og velvære. Han held ofte motivasjons foredrag for bedrifter og andre grupper som ynskjer å jobbe aktiv for ei betre helse.

 

 

 

 

 

 

 berit liten

 

 

 

 

Berit Sæten, homøopat

Berit er treningspedagogen vår, som også jobber som homøopat og ernæringsveileder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

siv liten

Siv Holm, sekretær og massør

Siv er utdanna medisinsk sekretær og har vidareutdanning som kiropraktor assistent. Ho har vore med frå byrjinga i 2008 og har styrt resepsjonen sidan då. I 2017 utdanna Siv seg til massør og tek imot klientar her hjå oss i 2.etasje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ebt liten


 

 

Elisa-Beth Tveitnes, kiropraktor

Elisa-Beth har jobba som radiograf her hjå oss i 4 år. I 2013 reiste ho til USA for å studera kiropraktikk.

Elisa-Beth er utdanna kiroprakor ved Life University i Marietta i USA.

Ho brenn for naturleg helse og tilpassar kiropraktorbehandlinga til kvar enkelt.  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

efe liten

 

 

Elisabeth F. Eide, sekretærž

         Elisabeth er ei av dei fyrste du treff i resepsjonen. Ho har alltid et  smil på lager. 

         Har du spørsmål kan ho hjelpe deg med det meste. Elisabeth er særdeles opptatt av kosthold, livsstil og næring til cellene.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laserbehandling

Laser hjelper kroppen å lækja seg sjølv raskare og gjer god smertelindring.

Laser vert brukt til å behandle eit heilt spekter av tilstander.

 

Til dømes:

mr4laser

  • ryggsmerter
  • bursitt
  • leddgiktsmerte
  • muskelstrekk 
  • overtråkk
  • blautvevskader
  • tennisalboge
  • idrettskader 
  • og mange fleir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timebestilling

Facebook