sEMG

 

semg

 

 

Når ein muskel trekkjer seg saman oppstår det elekstriske impulser (microvolt) som er målbare på overflata på kroppen. sEMG  er ein metode for å måle denne aktiviteten.

 

 

Du har kanskje høyrt om EEG (måler impulser i hjernen) eller EKG (måler impulser i hjarta)?

 

 

 

sEMG er, i likhet med EEG og EKG, ein vitenskapeleg anerkjent metode for å måle elektriske impulser.

Under ein sEMG undersøkjing vil små, elektriske signal frå dei aktiverte musklane verta registrert av sensorer plassert på huda direkte over muskulaturen.

Styrken og mønsteret til desse signala blir så overført til eit dataprogram som analyserer informasjonen og lager ein rapport.

 

 

Informasjonen i rapporten vert nytta for å evaluere den funksjonelle statusen til muskulaturen som ligg rundt ryggsøyla og er slik eit viktig ledd i prosessen med å skreddersy et individuelt behandlingsopplegg til deg.

 

 

sEMG kan vi og nytta i eit behandlingsopplegg for å måle evt. progresjon og/eller respons på behandlinga undervegs.

 

Timebestilling

Facebook