Røntgen

 

 

Rontgennakke

 

 

På kontoret vårt i Vangsgata 25, har me installert røntgen-utstyr.
Der kan me utføra dei vanlegaste røntgenundersøkjingar av skjelettet.

 

 Dette er eit godt hjelpemiddel for kiropraktoren, der han kan sjå
på skjelettet, ryggsøyla si form og gjera målingar ved eventuelle skjeivstillingar.

 

Dersom det er behov for CT eller MR, kan kiropraktoren henvisa vidare til det.

 

Timebestilling

Facebook