Praktisk informasjon

 

 

 

Kiropraktoren logo helse

 

 

Alle som arbeidar hjå Kiropraktoren AS har teieplikt

og all informasjon du gjev oss vert behandla konfidensielt.

Me ser på kroppen som ein heilhet og behandlar ut frå dei funn me gjer. Nokon gongar anbefaler me å ta røntgen, skanning av ryggen eller andre undersøkingar. Det betyr at du kanskje må ta av deg på over- eller underkroppen. Som kunde hjå Kiropraktoren AS har du medverkingsrett når det kjem til val av behandling og behandlingsmetode.

 

 

Dersom det er meir enn eit år (>12. mnd) sidan førre behandling, vert du rekna som «ny pasient» og må betale for fyrstegongskonsultasjon.

 

 

Reiserefusjon for dei som har rett til det, gjeld for 14 behandlingar pr. 12 mnd.

Me set pris på om du betalar ved kvar behandling.

 

Faktura vert belasta med kr. 50,-

 

Unytta behandlingstimar må betalast fullt ut.

Avbestilling må skje 24 timar på førehand elles vert du kravd for beløpet.

 

 

Timebestilling

Facebook