Subluxasjon/låsning

Mange trur at det å være smertefri og det samme som å være frisk.
Som mange allereie veit vil dei fleste ryggsmerter avtar innan tre månader, men det er ein godt bevart hemmelegheit at nesten 70 % av dei som vert smertefrie får tilbakefall innan eit til to år (fordi orsaka aldri vert funne og korrigert).

 

 

subluxation 

   

«Ein subluxasjon er når eitt ledd ”henger seg opp”/”låser seg” og sluttar å bevege seg slik det skal. Når det skjer vert både nervar, musklar og leddband etc. i området påverka på ein negativ måte. Det er viktig å huske at ikkje alle subluxasjoner er forbundet med smerter i starten.

 

 

 

Subluxasjoner oppstår når kroppen blir utsatt for stressfaktorar den ikkje klarer å tilpasse seg. Det finnes 3 hovudkategoriar av negativt stress: fysisk, psykisk og kjemisk.

 

 

Fysisk stress: Kan kome av både akutte hendingar, som til dømes ulukker, skader, fødsel osv., men også av repetativt kvardagsstress som til dømes ugunstig arbeidsstilling, dårleg haldning, dårlege skotøy, for lite mosjon osv.

 

 

Psykisk stress: Alle følelsar, både gode og dårlege, utløyser reaksjonar i kroppen og i nervesystemet ditt. I denne kategorien finn vi negativt stress som til dømes ved skilsmisse, dødsfall, mobbing, mistrivsel, depresjon/psykiske lidingar osv. Di psykiske helse betyr utruleg mykje meir for di fysiske helse, og omvendt, enn du kanskje trur!

 

 

Kjemisk stress: Handlar om kva ein puttar i/på kroppen. Røyk, alkohol, medikament osv. er døme på kjemisk stress kroppen vert utsatt for. Kosthold er også ein ekstremt viktig faktor her. Et du usunn mat regelmessig, og samtidig ikkje får i deg nok av dei gode tinga, vil du sakte, men sikkert forgifte kroppen din innanfrå.

 

 

Ein sterk og bevegeleg rygg er viktig for å kunne leva eit aktivt liv.

Me sjekkar gjerne funksjonsnivået i ryggen din!

 

 

 

Timebestilling

Facebook