Bedrift

 

 bedriftCa 58 % av alt sjukefråver skuldast lidelser i nerve-/, muskel- og skjelettsystemet (NMS-lidelser). 

 

Totalt er ca 7,4 % av arbeidsstokken sjukemeldt til ei kvar tid (fyrste kvartal 2007).  

Akutt lumbago/ryggsmerter gjev i snitt 40 dager sjukemelding.  

Isjas gir i snitt 72 dager sjukemelding.  

Dersom en person er sjukemeldt i meir enn 8 veker, så er det kun 50 % sjanse for å komme attende i samme jobb.  

NMS-lidelser fører til 14 dager sjukemelding og kvile i over 90 % av tilfella.  

Kostar over 15 milliarder per år. (1,3 % av statsbudsjettet)  

 

Kva koster det bedrifta di å ha ein ansatt sjukemeldt i éin dag? 

 

Sjukefråveret utgjer ein større kostnad for norske bedrifter enn mange kanskje trur. Ei undersøkjing SINTEF har gjort for NHO viser at ein ansatt som er vekke frå jobben kostar gjennomsnittleg 1900 kroner pr sjukedag. 

 

”Tidleg til behandling og raskt tilbake i jobb." 

Forskning viser at rask tilgang til undersøkjing og behandling for personer med akutte og subakutte ryggsmerter reduserer sjukefråveret med 35 prosent. (Spine, vol 30, nr. 11/2005, pp 1235-1241).
Tidlig intervensjon og individuell aktiv behandling er betrakteleg meir kostnadseffektivt enn informasjon og rådgivning. 

 

For di bedrift: 

Har bedrifta di 10 ansatte vil du ved å redusere sjukefråveret med 30 % spare ca 131.000,-  kroner.  

Har du 50 ansatte vil du ved å redusere sjukefråveret med 30 % spare ca 655.500,- kroner.  

Ei bedrift med 1000 ansatte vil ved å redusere sjukefråveret med 30 % spare ca 1.311.000,- kroner.

 

  

 

 

Timebestilling

Facebook