Trykkbølgebehandling

 

trykkolgebeh


• Ei ny, alternativ behandlingsmetode
• Erstattar kirurgi eller bruk av kortison og medikament
• Ingen bivirkninger
• Metode og utstyr er grundig testa ut på fysikalske institutter i Noreg
• 3-5 behandlinger er ofte nok
• Heile 80% opplever å bli kvitt plagene

 

 Trykkbølgebehandling retter seg mot
fylgjande kjente diagnoser/lidelser:

trykkbehandling• Musearm/Tennisalbue
• Golfalbue
• Kalkskulder
• Vondt i hofta
• Runners knee - vondt over kne
• Jumpers knee - vondt under kne
• Smerte i helsenen/akilles
• Belastningsskader under
foten/hælspore
• Skulderplager som kalkskulder

  

Les meir her 

 

 

 

Ta vare på kroppen din og den vil ta vare på deg

 

 Hei alle gamle og nye pasientar.

HELSEDIREKTORATET HAR VALGT Å STENGE

ALLE KIROPRAKTORKLINIKKER FRÅ OG MED 16.03.20.

No ser me at stenginga varar til over påske.

Me vonar me får opne dørene for dykk 20.april.

Dersom du treng å kontakte oss, kan du gjere det på Messenger via vår Facebook side. 

 

 

 

 

Me ynskjer alle å leva eit godt liv og ha god helse.

Helse er ikkje berre fråvær av sjukdom og symptom, men ein tilstand av fullkomen fysisk, psykisk og sosialt velvære.

 

Me set di helse i fokus!

 Me legg vekt på å sjå kroppen som ein heilhet. Ved å jobba tverrfagleg kan me raskare oppnå eit best mogleg resultat for kvar enkelt.

 

 

 

Gå direkte til online timebestilling 

 

 

  

 fall 2017

Timebestilling

Facebook