Barn

 

5-liten

 

Som foreldre undrar vi oss til tider om helsa til våre barn er god nok.

Stadig fleire foreldre uroar seg for den stadig aukande bruken av medisiner, og dei negative sideeffektene medisinbruk har på ein liten kropp i vekst og utvikling.
Dei fleste ynskjer å finne årsaka til plagene hos sine barn, samt syrgje

for at evt. behandlingstiltak er både trygge og effektive.

 

 

 

 

 

Kiropraktikk er ein 100% naturleg og trygg behandlingsmetode som har fokus på å finne årsakssamanheng i tillegg til å behandle og gjenopprette kroppen si eiga evne til å ordne opp sjølv. Ein kropp i balanse har dei aller beste forutsetningane for å vekse, utvikle seg og være sunn!

 

 

Både i løpet av tida i livmora, under fødselen og så å seia gjennom heile oppveksten vert barn og ungdom utsett for ulike typer stress og påkjenningar som kan forme kroppen si utvikling på godt og vondt. Mange gonger ordnar kroppen opp sjølv i ulike problemstillingar som oppstår, medan andre gonger treng kroppen litt hjelp. Det er viktig å huske på at ikkje alle plager/problemstillingar gjev umiddelbare smerter , men at enkelte vil gje problem fyrst mykje seinare i livet. Nettopp derfor har vi fokus på forebyggjande arbeid når det er snakk om barn og det er ein god ide å få sjekka ryggsøyla jamnleg under oppveksten. 

 

Oppveksten handler om å vekse.

Det ligg mange mentale og fysiske utfordringer i det å vekse, men alt i alt så handler det om å vekse opp på ein best mogleg måte,- både fysisk, psykisk og emosjonelt.

 

 

 

Behandlingstilbod

Vi har ein heilskapleg tilnærmingsmetode kva angår kropp og helse, men hovudfokuset vårt ligg på behandling av lidingar innan nerve,- muskel og skjelettsystemet.

Dei vanlegaste problemstillingene vi jobber med er:

 

 • Ryggplager/ryggsmerter
 • Nakkeplager/nakkesmerter
 • Hodepine/migrene
 • Hofteplager/smerter/bekkensmerter
 • Smerter i brystrygg/brystsmerter
 • Kne-, ankel og fotplager/smerter
 • Idrettsskadar (behandling og forebyggjing)
 • Skoliose
 • Astma
 • Spedbarn og barn (KISS-KIDD, kolikk, sengevæting, øyreverk osv)
 • Gravide 
 • Forebyggjande helsearbeid; Helse og Velvære

 

Er du usikker på om vi kan hjelpa deg med dine plager? Vi svarar gjerne på spørsmål frå deg om du ringjer oss!

Om kiropraktikk

 

Kiropraktikk quote.001

 

 

Kiropraktoren er ekspert på muskel-, skjelett- og nervesystemet. 

Kiropraktorutdanninga er eit omlag 5 årig langt studium med etterfylgjande turnusteneste hos godkjent kiropraktor. 

 

Kiropraktikk er ei primærhelseteneste som omfattar diagnostikk, behandling og førebygging av lidingar i nerve,- muskel og skjelettsystemet, særskilt tilstander som involverer ryggsøyla.

 

Kiropraktikk er 100 % naturlig, effektivt og trygt.

 

 

Visste du at:

 • Du IKKJE treng tilvising frå lege for å oppsøkja kiropraktor eller for å ha krav på refusjon frå Folketrygda. Les meir om refusjonsordninga her.
 • Kiropraktoren kan sende tilvising til spesialistvurdering og røntgen undersøking (MR, CT, Ultralyd etc.). Me har vanleg røntgenutstyr her på klinikken.
 • Skrive sjukmelding for inntil 12 veker.

Kontakt info/Opningstider


KIROPRAKTOREN AS

Kiropraktor Kolbjørn Sæten

Vangsgata 25
Postboks 371
5702 Voss

 

Tlf: 56 51 00 80

 

e-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

 

 

 

 

Kiropraktoren kart

 

Kart - vegvisar

 

 

 

Opningstidar:   

 

Måndag til torsdag:     07:00 - 15:30

Fredag:                      07:00 - 12:00 

Kontoret er stengt mellom 11:00 - 12:00

 

 

 

 

 

 

Timebestilling

Facebook