Bedrift

 

 bedriftCa 58 % av alt sjukefråver skuldast lidelser i nerve-/, muskel- og skjelettsystemet (NMS-lidelser). 

 

Totalt er ca 7,4 % av arbeidsstokken sjukemeldt til ei kvar tid (fyrste kvartal 2007).  

Akutt lumbago/ryggsmerter gjev i snitt 40 dager sjukemelding.  

Isjas gir i snitt 72 dager sjukemelding.  

Dersom en person er sjukemeldt i meir enn 8 veker, så er det kun 50 % sjanse for å komme attende i samme jobb.  

NMS-lidelser fører til 14 dager sjukemelding og kvile i over 90 % av tilfella.  

Kostar over 15 milliarder per år. (1,3 % av statsbudsjettet)  

 

Kva koster det bedrifta di å ha ein ansatt sjukemeldt i éin dag? 

 

Sjukefråveret utgjer ein større kostnad for norske bedrifter enn mange kanskje trur. Ei undersøkjing SINTEF har gjort for NHO viser at ein ansatt som er vekke frå jobben kostar gjennomsnittleg 1900 kroner pr sjukedag. 

 

”Tidleg til behandling og raskt tilbake i jobb." 

Forskning viser at rask tilgang til undersøkjing og behandling for personer med akutte og subakutte ryggsmerter reduserer sjukefråveret med 35 prosent. (Spine, vol 30, nr. 11/2005, pp 1235-1241).
Tidlig intervensjon og individuell aktiv behandling er betrakteleg meir kostnadseffektivt enn informasjon og rådgivning. 

 

For di bedrift: 

Har bedrifta di 10 ansatte vil du ved å redusere sjukefråveret med 30 % spare ca 131.000,-  kroner.  

Har du 50 ansatte vil du ved å redusere sjukefråveret med 30 % spare ca 655.500,- kroner.  

Ei bedrift med 1000 ansatte vil ved å redusere sjukefråveret med 30 % spare ca 1.311.000,- kroner.

 

  

 

 

Helse & Velvære

 Kva er (god) helse? 

”Ekte/god helse er når kroppen din fungerer som den skal.”

Dei fleste mennesker tenkjer/trur at ”korleis ein føler seg” er ein indikator på kor god helse ein har.

Det er ikkje sant! 

 

Lat oss seia at du utan å vite om det har fått i deg bedervet mat. Etter kort tid slår magen seg vrang og du kaster opp. Du føler deg absolutt ikkje frisk…….. men det er du faktisk!

Eller rettere sagt; kroppen din gjør akkurat det den er designet til å gjere, - nemleg å kvitte seg med den giftige maten før den gjer meir skade.

 

 

 

 

Kva om du hadde tatt medisin for å ”roe ned magen”; noko som mest sannsynleg hadde ført til at kroppen ikkje klarte å kvitte seg med den giftige maten? 

 

 

Det som avgjer kor godt kroppen din fungerer, er nervesystemet ditt. 

 

Absolutt alle celler/vev, organ og system i kroppen din (til og med immunsystemet ditt!) vert kontrollert og regulert av nervesystemet; som består av hjernen og ryggmargen. 

Det er ei av årsakene til at det er så viktig å ta vare på ryggsøyla!

 


Mange mennesker med ”ryggproblem” opplever at også andre funksjoner i kroppen blir betre etter kiropraktisk behandling. Det har å gjere med at ryggsøyla di huser ryggmargen din (ein stor del av nervesystemet ditt som du sikkert husker…), ergo vert også det (les: nervesystemet) påvirka av dårleg funksjon (t.d. låsinger) i ryggsøyla…. 

 

 

Vi ”kurerer” ikkje plager og sjukdommar gjennom kiropraktisk behandling. Vi simpelthen hjelper kroppen din til ”å hjelpa seg sjølv”.
Det gjer vi gjennom å fjerne evt. hindringer/blokkeringer i ryggsøyla di (som kan kompromittere funksjoner i nervesystemet ditt..), slik at best mogleg/normal/optimal funksjon kan gjenopprettast og kroppen fungere best mogleg. 

 

Verdas Helseorganisasjon ga i 1948 fylgjande definisjon: 

 

Health is defined as being "a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity". 


helseogvelvare2

Vi hos ”Kiropraktoren” har skreve denne om noko og gjev fylgjande definisjon på kva god helse er: 

 

”God helse er ein tilstand av best mogleg optimal fysisk, psykisk og sosial velvære ut i frå kvar enkelt sine forutsetninger”. 

 

Med det meinar vi at ikkje alle nødvendigvis er født til å vera verdas raskaste/sterkaste mann, president for ei supermakt, stjerneskodespelar eller finansguru for den saks skuld, MEN at vi alle har eit stort og betre potensial å jobbe i mot. 

 

 

” And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years”
- Abraham Lincoln-

 

 

Idrettsutøvere

Idrettsutøvere har hatt fordel av kiropraktisk behandling i mange år, men det er fyrst i dei seinare åra at kiropraktorene er vorte ein naturleg del av støtteapparatet rundt desse utøvarane.

 

idrett

 

 

Det er ein stadig aukande etterspørsel etter kiropraktiske behandlere frå atleter og trenere rundt i verden. Tiger Woods, Martina Navratilova, Michael Jordan, Wayne Gretzky, Espen Shampo Knutsen, Terje Håkonsen og Evander Holyfiel er blant fleire høgprofilerte atleter som har nytta seg av jamnleg kiropraktisk oppfylgjing gjennom karriera si.

 

Atleter er ei interessant gruppe mennesker å studere i og med at dei er i konstant leiting etter betre yteevne innanfor deira respektive sportsgrein. På grunn av høgt konkurranseinstinkt leitar dei stadig etter noko som kan vera med på å fremja prestasjonane deira.

Auka konkurransepress og krav til maksimal yteevne er det blitt meir og meir utbreidt å nytta ulovlege substanser for å oppnå den ynskte effekten.  Bruk av slike ulovlege midler vil derimot over lang tid ofte medføre alvorlege sideeffekter og kroniske helseskader.


Nokre atleter benytter seg av slike ”quick-fix” løysinger, medan andre har funnet ei løysing gjennom kiropraktisk behandling.

 

Det er estimert med at over 90 % av atletene på verdens-nivå brukerkiropraktikk, enten i førebyggjande øyemed eller for å oppnå maksimal yteevne. 

 

Ein treng altså ikkje lenger ha eitt eller fleire symptom for å vere ein god kandidat for, eller ha effekt og utbytte av, kiropraktisk behandling. 
Både mosjonistar og idrettsutøvere på alle nivå kan dra fordel av kiropraktisk behandling. Kiropraktikk kan hjelpe kroppen å fungere/prestere betre, i tillegg til at det kan kutte drastisk ned på tida ein brukar til restitusjon og/eller for å komme tilbake etter ein skade.

 

 

 

 

 idrett_clip_image001

”Seing a chiropractor on a regular basis has made me a better golfer. I’ve been going to Chiropractors for as long as I can remember. It’s as important to my training as practicing my swing.” 
Tiger Woods

 

Gaitscan

 

ganganalyse

 

TOG GaitScan™ er det mest teknologisk avanserte fot-/gange analyse- systemet på markedet pr. i dag.

Du kan lese meir her.  

 

 

Kven kan få hjelp av desse spesialtilpassa solane?

Dersom du har nokon av fylgjande tilstander, då er solar eit av behandlingsalternativa du bør vurdere:
Kroniske tilstander i ankel, kne, hofte, bekken eller rygg.

I tillegg kan det også være fornuftig å tenkje solebruk ved fylgjande tilstander:

 

Fot: Hulfot, Plattfot, Hallux valgus, Hard hud på innsida eller utsida av foten, Mortons nevrom, Hælspore, Plantar Fascitt.

 

Ankel: Overtrakk, Achilles smerter, beinhinne betennelse, Peroneus betennelser

 

Kne: Patellofemoralt syndrom og liknande tilstander, belastningsskadar på innsida eller utsida av kneet.

 

Hofte/Bekken: IS-ledd smerter, bekkenlåsinger, lyskesmerter

 

Korsrygg: Trøtt i korsryggen.

Etter at du har vore til undersøking /skanning og bestilt solar, vil det gå ca 4-6 veker før solane kjem i posten. Årsaka til den lange ventetida er produksjonstid og tida det tek posten å fortolle varene. Solane vert spesialtilpasset deg og dine føter. Dei passer berre deg.

 

 

Gravide

Mange gravide opplever dessverre smerter og ubehag i rygg og bekken i løpet av svangerskapet. Mykje av årsaken skuldast den raskt, veksande babyen, men også at kroppen sin eigen tilpasningsevne til desse forandringene ikkje fungerer slik den skal.

 

gravide2

 

Eit velbalansert bekken vil utan problem akkomodere for denne naturlege utviklinga, medan det motsatte (t.d ved bekkenlåsing) kan føre til problem både for mor og barn. Eit låst bekken kan til og med forlenge og/eller komplisere ein fødsel,- noko som absolutt ikkje er ynskjeleg for nokon partar!


Mange kvinner har gått med låsingar i bekkenet i lang tid før dei vart gravide utan å nødvendigvis ha kjent smerter i samband med det. Det skuldast at kroppen har ei fantastisk evne til å kompensere for mindre problemstillinger.

Det er fyrst når rygg og bekken opplever ekstra belastning (som t.d. i samband med eit svangerskap) at symptom som smerter og ubehag gjer seg gjeldande. Kiropraktisk behandling i løpet av eit svangerskap kan både lindre og førebyggje mange av desse plagene.

 

Etter ein fødsel er det også naturleg av vi tar ein grundig sjekk av babyen, slik at evt. problem som har oppstått i samband med fødselen kan behandlast og/eller førebyggjast.

 

Bekkenløysing er annleis enn bekkenlåsing, og skuldast hormonelle forandringer. Det kan derfor vera vanskelegare å gjera noko med. Mange med bekkenløysing vil allikevel oppleve å få god hjelp/lindring av kiropraktisk behandling.

Gjennom oppfylgjing hjå kiropraktor får ein hjelp til ”å holde ting mest mogleg på plass”, samt førebyggje at sekundære plager som resultat av bekkenløsingen oppstår.

 

Kiropraktisk behandling i svangerskapet er sjølvsagt trygt både for mor og barn. Vi bruker spesielle benker og teknikker for å akkomodere for den veksande magen.  

 

Det er viktig å hugse at svangerskapet og sjølve fødselen berre er ”halve jobben”. Det kjem ei tid etterpå der ein helst bør vere frisk nok, samt ha overskudd nok til å ta seg av den nyfødte babyen. Det kan derfor vere lurt å tenkje førebyggjande og komme innom for ein sjekk så snart du finn ut at du er gravid.

 

 

 

Timebestilling

Facebook