Informasjon

 

 

 

Kiropraktoren logo helse

 

 

Alle som arbeidar hjå Kiropraktoren AS har teieplikt

og all informasjon du gjev oss vert behandla konfidensielt.

Me ser på kroppen som ein heilhet og behandlar ut frå dei funn me gjer. Nokon gongar anbefaler me å ta røntgen, skanning av ryggen eller andre undersøkingar. Det betyr at du kanskje må ta av deg på over- eller underkroppen. Som kunde hjå Kiropraktoren AS har du medverkingsrett når det kjem til val av behandling og behandlingsmetode.

 

 

Dersom det er meir enn eit år (>12. mnd) sidan førre behandling, vert du rekna som «ny pasient» og må betale for fyrstegongskonsultasjon.

 

 

Reiserefusjon for dei som har rett til det, gjeld for 14 behandlingar pr. 12 mnd.

Me set pris på om du betalar ved kvar behandling.

 

Faktura vert belasta med kr. 70,-

 

Unytta behandlingstimar må betalast fullt ut.

Avbestilling må skje 24 timar på førehand elles vert du kravd for beløpet.

 

 

Praktisk informasjon

 

 

 

Kiropraktoren logo helse

 

 

Alle som arbeidar hjå Kiropraktoren AS har teieplikt

og all informasjon du gjev oss vert behandla konfidensielt.

Me ser på kroppen som ein heilhet og behandlar ut frå dei funn me gjer. Nokon gongar anbefaler me å ta røntgen, skanning av ryggen eller andre undersøkingar. Det betyr at du kanskje må ta av deg på over- eller underkroppen. Som kunde hjå Kiropraktoren AS har du medverkingsrett når det kjem til val av behandling og behandlingsmetode.

 

 

Dersom det er meir enn eit år (>12. mnd) sidan førre behandling, vert du rekna som «ny pasient» og må betale for fyrstegongskonsultasjon.

 

 

Reiserefusjon for dei som har rett til det, gjeld for 14 behandlingar pr. 12 mnd.

Me set pris på om du betalar ved kvar behandling.

 

Faktura vert belasta med kr. 50,-

 

Unytta behandlingstimar må betalast fullt ut.

Avbestilling må skje 24 timar på førehand elles vert du kravd for beløpet.

 

 

29 og 30 mai

 

 

 

 

29 og 30. mai har vi stengt. 

 

Mandag 2. juni er vi på plass som vanlig fra kl. 08:00. 

 

Timer utenom dette kun etter avtale. 

 

Husk at du kan bestille time på internett.

 

 

SB0B7428

Ny pasient

 

Er det fyrste gangen du skal til behandling hjå oss

eller meir enn 12 månader sidan sist du var her? 

 

 

 

Då treng du å fylle ut eit personaliaskjema. 

Dette får du når du møter til timen din. Det er fint om du kan møte 10-15 minutt før oppsett time. 

 

 

Ta kontakt med oss på telefon:  56 51 00 80  

 

 

 

 

 

Seniorane sin dag

Preben liten

 

 

 

 

Den 7. mai har me «Seniorane sin dag» hjå Kiropraktoren.

Du som er 60 år eller eldre kan då få delta på eit foredrag kl. 11:00.

Me har kaffi og enkel servering for dei som vil ha noko og bita i.

 

 

Dette er gratis.

 

Påmelding i resepsjonen eller på tlf 56 51 00 80

Timebestilling

Facebook