Prisar/refusjon (2)

 

 

 

 

Prisar frå oktober 2013

 

Kiropraktor:    
1. gongs konsultasjon/eitt år sidan forrige time 733,- /eigenandel 600,-
Behandling 434,- /eigenandel 370,-
EMG scan 250,-  
     
     
Muskelterapeut:    
Massasje 30 min 400,-  
Massasje 60 min 600,-  
Massasje 90 min 850,-  
     
Fysioterapeut:    
1. gongs konsultasjon 700,-  
1. gongs konsultasjon m/tilvisning frå Kiropraktoren AS 500,-  
Behandling 400,-  
Ganganalsye / gaitscan 500,-  
     
Enkel Kinesiotape 70,-  
Omfattande Kinesiotape 100,-  
     
Trykkbølgje:    
Trykkbølgje behandling 650,-  
     
Røntgen: 600,-  
     
     
     
     
Faktura tillegg 70,-  

 

NAV yter stønad til behandling hos kiropraktor.

Ein får stønad for inntil 14 behandlinger per år. Stønaden er 64 kroner per behandling, og 133 kroner ved fyrstegongskonsultasjon. Kiropraktorene fastset sjølv prisen på tenestene sine og stønaden vil derfor normalt berre dekkje ein liten andel av dei totale kostnadene. Dette fakturerar kiropraktoren direkte til HELFO og pasientane betaler berre eigenandelen. 


Behandling hos kiropraktor går ikkje inn under nokon av frikortordningane,

men reiseutgifter inngår i eigenandelstak 1 (sjå www.nav.no).

 

 

Behandlingsforsikring

 

Om du har behandlingsforsikring som dekker behandling hjå kiropraktor må du sjølv betale for undersøking og behandlig hjå oss. Du krevjer summen attende frå ditt forsikringsselskap. 

 

 

Timebestilling

Facebook