Pasient i Lærdal?

 

Kontoret i Lærdal er lagt ned.

 

Siste dag i Lærdal var 11. november 2014

 

 

Dei som ynskjer oppfylging velkomen til hovudkontoret vårt på Voss. 

 

 

 

 

Timebestilling

Facebook