Helse & Velvære

 Kva er (god) helse? 

”Ekte/god helse er når kroppen din fungerer som den skal.”

Dei fleste mennesker tenkjer/trur at ”korleis ein føler seg” er ein indikator på kor god helse ein har.

Det er ikkje sant! 

 

Lat oss seia at du utan å vite om det har fått i deg bedervet mat. Etter kort tid slår magen seg vrang og du kaster opp. Du føler deg absolutt ikkje frisk…….. men det er du faktisk!

Eller rettere sagt; kroppen din gjør akkurat det den er designet til å gjere, - nemleg å kvitte seg med den giftige maten før den gjer meir skade.

 

 

 

 

Kva om du hadde tatt medisin for å ”roe ned magen”; noko som mest sannsynleg hadde ført til at kroppen ikkje klarte å kvitte seg med den giftige maten? 

 

 

Det som avgjer kor godt kroppen din fungerer, er nervesystemet ditt. 

 

Absolutt alle celler/vev, organ og system i kroppen din (til og med immunsystemet ditt!) vert kontrollert og regulert av nervesystemet; som består av hjernen og ryggmargen. 

Det er ei av årsakene til at det er så viktig å ta vare på ryggsøyla!

 


Mange mennesker med ”ryggproblem” opplever at også andre funksjoner i kroppen blir betre etter kiropraktisk behandling. Det har å gjere med at ryggsøyla di huser ryggmargen din (ein stor del av nervesystemet ditt som du sikkert husker…), ergo vert også det (les: nervesystemet) påvirka av dårleg funksjon (t.d. låsinger) i ryggsøyla…. 

 

 

Vi ”kurerer” ikkje plager og sjukdommar gjennom kiropraktisk behandling. Vi simpelthen hjelper kroppen din til ”å hjelpa seg sjølv”.
Det gjer vi gjennom å fjerne evt. hindringer/blokkeringer i ryggsøyla di (som kan kompromittere funksjoner i nervesystemet ditt..), slik at best mogleg/normal/optimal funksjon kan gjenopprettast og kroppen fungere best mogleg. 

 

Verdas Helseorganisasjon ga i 1948 fylgjande definisjon: 

 

Health is defined as being "a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity". 


helseogvelvare2

Vi hos ”Kiropraktoren” har skreve denne om noko og gjev fylgjande definisjon på kva god helse er: 

 

”God helse er ein tilstand av best mogleg optimal fysisk, psykisk og sosial velvære ut i frå kvar enkelt sine forutsetninger”. 

 

Med det meinar vi at ikkje alle nødvendigvis er født til å vera verdas raskaste/sterkaste mann, president for ei supermakt, stjerneskodespelar eller finansguru for den saks skuld, MEN at vi alle har eit stort og betre potensial å jobbe i mot. 

 

 

” And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years”
- Abraham Lincoln-

 

 

Timebestilling

Facebook