Idrettsutøvere

Idrettsutøvere har hatt fordel av kiropraktisk behandling i mange år, men det er fyrst i dei seinare åra at kiropraktorene er vorte ein naturleg del av støtteapparatet rundt desse utøvarane.

 

idrett

 

 

Det er ein stadig aukande etterspørsel etter kiropraktiske behandlere frå atleter og trenere rundt i verden. Tiger Woods, Martina Navratilova, Michael Jordan, Wayne Gretzky, Espen Shampo Knutsen, Terje Håkonsen og Evander Holyfiel er blant fleire høgprofilerte atleter som har nytta seg av jamnleg kiropraktisk oppfylgjing gjennom karriera si.

 

Atleter er ei interessant gruppe mennesker å studere i og med at dei er i konstant leiting etter betre yteevne innanfor deira respektive sportsgrein. På grunn av høgt konkurranseinstinkt leitar dei stadig etter noko som kan vera med på å fremja prestasjonane deira.

Auka konkurransepress og krav til maksimal yteevne er det blitt meir og meir utbreidt å nytta ulovlege substanser for å oppnå den ynskte effekten.  Bruk av slike ulovlege midler vil derimot over lang tid ofte medføre alvorlege sideeffekter og kroniske helseskader.


Nokre atleter benytter seg av slike ”quick-fix” løysinger, medan andre har funnet ei løysing gjennom kiropraktisk behandling.

 

Det er estimert med at over 90 % av atletene på verdens-nivå brukerkiropraktikk, enten i førebyggjande øyemed eller for å oppnå maksimal yteevne. 

 

Ein treng altså ikkje lenger ha eitt eller fleire symptom for å vere ein god kandidat for, eller ha effekt og utbytte av, kiropraktisk behandling. 
Både mosjonistar og idrettsutøvere på alle nivå kan dra fordel av kiropraktisk behandling. Kiropraktikk kan hjelpe kroppen å fungere/prestere betre, i tillegg til at det kan kutte drastisk ned på tida ein brukar til restitusjon og/eller for å komme tilbake etter ein skade.

 

 

 

 

 idrett_clip_image001

”Seing a chiropractor on a regular basis has made me a better golfer. I’ve been going to Chiropractors for as long as I can remember. It’s as important to my training as practicing my swing.” 
Tiger Woods

 

Timebestilling

Facebook